วัดท่ากกแดง

ประวัติ วัดท่ากกแดง

วัดท่ากกแดง ตั้งวัดเมื่อ พ. ศ. ๒๔๒๔ มีเรื่องเล่าสืบกันมาว่า มีพระธุดงค์รูปหนึ่งชาวบ้านรู้จักกันในนามหลวงพ่อพิม ได้ธุดงค์ผ่านมาพบหมู่บ้านแห่งนี้ ซึ่งยังไม่มีวัดประจำหมู่บ้าน หมู่บ้านนี้มีชื่อว่า “ บ้านท่ากกแดง ” หลวงพ่อพิมได้พบสถานที่ในการก่อตั้งวัด โดยได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านสร้างกภิที่พักสงฆ์และศาลาการเปรียญเพื่อใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนา จากนั้นท่านได้จำพรรษาวัดท่ากกแดง ปัจจุบันวัดท่ากกแดงมีพระอธิการสุบิน ปภสฺสโร ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ. ศ. ๒๕๕๔ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตรยาว ๓๕ เมตร  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการสุบิน ปภสฺสโร 

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๖ ไร่ ๓ งาน ๑๐ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๓   มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๖ ไร่ ๓ งาน ๑๐ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๓  อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๕ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย  หอสวดมนต์ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลัง เป็นอาคารไม้ ๔ หลัง อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๓ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง  ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดหมู่บ้านท่ากกแดง
  • ทิศใต้: จดหมู่บ้านท่ากกแดงและหมู่บ้านท่าแค
  • ทิศตะวันออก: จดทุ่งนาและที่สาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันตก: จดทุ่งนาหมู่บ้านท่ากกแดง

เจ้าอาวาส วัดท่ากกแดง

พระอธิการสุบิน ปภสฺสโร

วัตถุมงคล วัดท่ากกแดง

มีพระประธานประจำอุโบสถ พระพุทธชินราชจําลอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๐ นิ้ว สูง ๒๒๙ นิ้วสร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๐ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางนาคปรก ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๐ นิ้ว สูง ๒๕๐ นิ้ว สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๓๘   ปูชนียวัตถุอื่น ๆ -รูปเหมือนหลวงปู่ทิมหน้าตักกว้าง ๒๕ นิ้วสูง ๑๕๐ นิ้ว  -รูปเหมือนหลวงพ่อโฮมหรือพระครูนิยมสิริธรรมหน้าตักกว้าง ๒๕ นิ้วสูง ๑๕๐ นิ้ว 

ที่อยู่ วัดท่ากกแดง

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๘๐ บ้านท่ากกแดงหมู่ที่ ๖ ตำบลวังเมือง อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
T: