วัดดงจันหัน

ประวัติ วัดดงจันหัน

 วัดดงจังหัน ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ. ศ. ๒๕๕๕ โดยเริ่มสร้างวัดเมื่อ พ. ศ. ๒๔๙๒ โดยนายลำดวน ห่านดำ ได้บริจาคที่ดินให้สร้างวัด จำนวน ๖ ไร่ ๑ งาน และชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างวัดขึ้น 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๖ ไร่ ๑ งาน โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๗๔๒๖  อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๔ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๑ เป็นอาคารไม้ทรงไทย  หอสวดมนต์ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๖ หลัง เป็นอาคารไม้ ๒ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๔ หลัง  ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๒ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางหลวง
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

วัตถุมงคล วัดดงจันหัน

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๒ นิ้ว สูง ๘0 นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๐ 

ที่อยู่ วัดดงจันหัน

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๕ บ้านดงจังหัน หมู่ที่ ๒ ตำบลเนินขี้เหล็ก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๒๔๑๐ ๖๒๙๔