วัดหนองพลับ

ประวัติ วัดหนองพลับ

 วัดหนองพลับ ตั้งวัดเมื่อ พ. ศ. ๒๔๖๕ พื้นที่ตั้งวัดเป็นเนินสูง สภาพแวดล้อมเป็นทุ่งนาตั้งชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้าน ซึ่งที่หมู่บ้านนี้เดิมมีต้นมะพลับขึ้นอยู่ริมหนองน้ำเป็นจำนวนมาก 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๗ ไร่ ๒ งาน ๒๐ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๐๗   อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๒๐ เมตรเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลัง เป็นอาคารไม้ ๓ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง    ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลังสร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

วัตถุมงคล วัดหนองพลับ

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๐ นิ้ว สูง ๔๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๔๖๕ 

ที่อยู่ วัดหนองพลับ

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๘๐ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๑๘๘๘ ๓๖๖๔