วัดวังยิ้มแย้ม

ประวัติ วัดวังยิ้มแย้ม

  วัดวังยิ้มแย้ม ตั้งวัดเมื่อ พ. ศ. ๒๔๘๕ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่ม  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิวาตปัญญาธร 

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๗ ไร่ ๑๐ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๓๑๙๗๓๑   อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๑๙ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๑๗ เป็นอาคารไม้  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๒ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑๑ หลัง    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดลำคลอง
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดวังยิ้มแย้ม

พระครูนิวาตปัญญาธร

วัตถุมงคล วัดวังยิ้มแย้ม

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๒๐ นิ้ว สูง ๕๕ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๓ 

ที่อยู่ วัดวังยิ้มแย้ม

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๔ บ้านวังยิ้มแย้ม หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
T: