วัดราษฎ์สามัคคีธรรม

ประวัติ วัดราษฎ์สามัคคีธรรม

  วัดราษฎร์สามัคคีธรรม ตั้งวัดเมื่อ พ. ศ. ๒๔๘๒ เดิมเรียกชื่อวัดว่า “ วัดดอนเปร็ง ” ตามชื่อหมู่บ้านได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ. ศ. ๒๕๕๐ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๓๒. ๖๐ เมตรยาว ๔๔. ๖๐ เมตร  การศึกษาศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนบ้านสรลัมพ์  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิพันธ์วรกิจ 

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๒ งาน ๖0 ตารางวา  ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑ ไร่ งาน ๗๗ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๓๐๗   อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๑๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  หอสวดมนต์ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๔ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๑๑ เป็นอาคารไม้  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๐ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๕ หลัง  วิหาร กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๐   ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๖0 เมตร เป็นอาคารไม้  ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง   นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง หอกลอง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง เรือนรับรอง ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่สาธารณะ
  • ทิศใต้: จดที่สาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดที่สาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดที่สาธารณะ

เจ้าอาวาส วัดราษฎ์สามัคคีธรรม

พระครูนิพันธ์วรกิจ

วัตถุมงคล วัดราษฎ์สามัคคีธรรม

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๑ เมตร นิ้ว พระประธานประจำศาลาการเปรียญ พระพุทธชินราชจำลอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๑ เมตร  ปูชนียวัตถุอื่น ๆ -รูปหล่อปูนปั้นหลวงพ่อให้ (อดีตเจ้าอาวาส)  -อนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราช  -เจ้าแม่กวนอิมพันมือ 

ที่อยู่ วัดราษฎ์สามัคคีธรรม

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๒๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
T: