วัดสระแก้ววนาราม

ประวัติ วัดสระแก้ววนาราม

วัดสระแก้ววนาราม ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ. ศ. ๒๕๕๓ เมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๔ หลวงปู่ลี ตากโรได้เดินธุดงค์มาปักกลดที่ป่าละเมาะใต้ต้นมะม่วงใหญ่ที่หมู่บ้านหัวตลุก หลังจากนั้นมีญาติโยมได้นิมนต์หลวงปู่สีให้อยู่ ณ ป่าละเมาะนี้ หลวงปู่ลีรับนิมนต์จึงตั้งสำนักสงฆ์ป่าหัวตลุกขึ้น โดยญาติโยมได้ร่วมกันสร้างกุฏิบนที่ดินของนายเล็ก ชื่นสุขุมถวายให้หลวงปู่ลี พ. ศ. ๒๕๒๕ ญาติโยมได้สร้างกุฏิไม้ถวายหลวงปู่ลีและซื้อที่ดินเพิ่มขึ้นอีกรวมทั้งหมดเป็นพื้นที่สำนักสงฆ์หัวตลุกประมาณ ๓ ไร่  ปีพ. ศ. ๒๕๔๙ คณะศิษยานุศิษย์ได้ซื้อที่ดินถวายเพิ่มอีก ๓๕ ไร่ ๑ งาน ๔๔ ตารางวา รวมเป็นที่ดินของวัดทั้งสิ้น ๓๘ ไร่ ๑ งาน ๔๔ ตารางวา  นายธรรมสวรรค์ ไอศุริยกรเทพ ได้ขออนุญาตสร้างวัดและได้รับอนุญาตให้สร้างวัด เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ. ศ. ๒๕๕๒ และได้รับอนุญาตให้ตั้งวัดสระแก้ววนาราม เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ. ศ. ๒๕๕๓   การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ หลวงปู่ลีตากโร 

สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓๘ ไร่ ๑ งาน ๔๔ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๔๙๕ เล่ม ๔๙ หน้า ๙๕   มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๓๘ ไร่ ๑ งาน ๔๔ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๘๘๙๕ เล่ม ๘๙ หน้า ๙๕   อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๔. ๒๐ เมตร ยาว ๑๙. ๑๐ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๓ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๒ หลัง เป็นอาคารไม้ ๗ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ หลัง    นอกจากนี้มี หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนรับรอง ๔ หลัง  

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดเหมืองสาธารณประโยชน์
  • ทิศใต้: จดเหมืองสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันออก: จดเหมืองสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันตก: จดเหมืองสาธารณประโยชน์

เจ้าอาวาส วัดสระแก้ววนาราม

หลวงปู่ลีตากโร

วัตถุมงคล วัดสระแก้ววนาราม

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๗๙ นิ้ว สูง ๑๐๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๒ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๐๙ นิ้ว สูง ๑๒๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๒ 

ที่อยู่ วัดสระแก้ววนาราม

A: ตั้งอยู่บ้านหัวตลุก หมู่ที่ ๖ ตำบลสระแก้ว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๑๙๗๑ ๐๘๐๓