วัดสระแก้ว

ประวัติ วัดสระแก้ว

วัดสระแก้ว ตั้งวัดเมื่อ พ. ศ. ๒๕๑๖ เดิมเรียกว่า  วัดหนองโขมง ” ตามชื่อหมู่บ้าน โดยมีนายโห้นางสนนจิตตารักษ์ เป็นผู้บริจาคที่ดินสร้างวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา ๑๑ รูป   การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมเปิดสอนเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๕   การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิยุตรัตนวัฒน์ 

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๙ ไร่ ๕๕ ตารางวา  อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๒ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๗ เมตร ยาว ๑๗ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  หอสวดมนต์ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๒ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง  วิหาร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๔๙๖ กว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๑๓ เมตร  ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๑๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๑๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดทางเกวียน
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดสระแก้ว

พระครูนิยุตรัตนวัฒน์

วัตถุมงคล วัดสระแก้ว

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๕ นิ้ว สูง ๔๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๑ 

ที่อยู่ วัดสระแก้ว

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑ ถนนลาดยาว-หนองสังข์ หมู่ที่ ๔ ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐ ๕๖๒๗ ๑๐๑๑