วัดดอนโม่

ประวัติ วัดดอนโม่

  วัดดอนโม่ตั้งวัด เมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๔ มีนามตามชื่อหมู่บ้านโดยมีนายเคน-นางลา นายยัง-นางผาและนายจันทร์-นางหล้าร่วมกันบริจาคที่ดินเพื่อสร้างวัดโดยชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างวัด ชั้นในปี พ. ศ. ๒๔๔๔ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ. ศ. ๒๔๘๒ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๗. ๗ เมตรยาว ๑๙. ๓๙ เมตร  การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมเปิดสอนเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๗   ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดเปิดสอนเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๖   การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระปลัดจตุรงค์ จิตฺตปญฺโญ 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๓ ไร่ ๒ งาน ๗๙ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๖    มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๓ งาน ๗๖ ตารางวา น. ส. ๓ ก. เลขที่ ๗๓๗       นอกจากนี้มีฌาปนสถาน ๒ หลัง หอระฆัง ๒ หลัง หอกลอง ๒ หลังโรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง เรือนรับรอง ๑ หลัง ศาลาพระแก้วจักรกรด ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดเหมืองสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดเขตคันที่หมู่บ้าน
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณะ

เจ้าอาวาส วัดดอนโม่

พระปลัดจตุรงค์ จิตฺตปญฺโญ

วัตถุมงคล วัดดอนโม่

มีพระประธานประจำอุโบสถปางสมาธิขนาดหน้าตักกว้าง ๗๕ นิ้ว สูง ๒๕๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๔๗๕ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้ว ๒๐๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๙   ปูชนียวัตถุอื่น ๆ -พระประจำวันเกิด (ยกเว้นพระประจำวันอังคาร) สูง ๗ เมตร 

ที่อยู่ วัดดอนโม่

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านดอนโม่ หมู่ที่ ๔ ตำบลสระแก้ว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐ ๕๖๓๘ ๔๑๓๔