วัดแหลมชนิน

ประวัติ วัดแหลมชนิน

วัดแหลมชนิน ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ. ศ. ๒๕๒๐ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบสูงเดิมมีนามวัดว่า “ วัดแหลมซะนี " และบางคนเรียก “ วัดบึงหล่ม" ตามชื่อบ้าน การสร้างวัดเริ่มดำเนินการตั้งแต่ พ. ศ. ๒๔๙๕ ชาวบ้านร่วมใจกันจัดสร้างขึ้น ที่ดินสร้างวัดเดิมเป็นป่าดงดิบเป็นที่ทึบของทางราชการต่อมาได้อนุญาตให้ประชาชนจับจองประกอบอาชีพเกษตรกรรม และได้กันที่ไว้สร้างวัด  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระสมุห์ชินวัฒน์ อภโย 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๒ ไร่ ๒ งาน น. ส ๓ เลขที่ ๑๕๑๓    มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๖ ไร่ ๓ งาน ๖0 ตารางวา น. ส. ๓ เลขที่ ๑๔๐๓   อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๕. ๕๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  หอสวดมนต์ กว้าง ๑๐. ๓๐ เมตร ยาว ๑๔. ๔๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๒ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง  ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๔. ๕๐ เมตร ยาว ๒๕. ๕๐ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๒๐ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดโรงเรียนแหลมชนินหรือบึงหล่ม
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณะ

เจ้าอาวาส วัดแหลมชนิน

พระสมุห์ชินวัฒน์ อภโย

วัตถุมงคล วัดแหลมชนิน

พระพุทธรูป จำนวน ๓ องค์ ประดิษฐานที่หอสวดมนต์

ที่อยู่ วัดแหลมชนิน

A: ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
T: