วัดหนองน้ำแดง

ประวัติ วัดหนองน้ำแดง

วัดหนองน้ำแดง ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม พ. ศ. ๒๕๓๗ โดยมีนายเฒ่า อินทะเรืองศร เป็นผู้ขออนุญาตสร้างวัด  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิธานสัทธาธิคุณ 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๗ ไร่ ๓ งาน ๑๒ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๒๕๖๒  มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑ ไร่ ๓ งาน ๑๕ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๒๕๖๓ น. ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๑๐   อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑ เมตร ยาว ๒๒ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  หอสวดมนต์ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๑ เมตรสร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๒   กุฏิสงฆ์ จำนวน ๗ หลัง เป็นอาคารไม้ ๓ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ หลัง   ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๐. ๕๐ เมตร ยาว ๑๒. ๕๐ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มี โรงครัว ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดหนองน้ำแดง

พระครูนิธานสัทธาธิคุณ

วัตถุมงคล วัดหนองน้ำแดง

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๗ นิ้ว สูง ๗๗ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๐๕   ปูชนียวัตถุอื่น ๆ พระพุทธรูป หน้าตักกว้าง ๔๗ นิ้ว สูง ๖๔ นิ้ว, พระพุทธรูป หน้าตักกว้าง ๓๓ นิ้ว ๖๐ นิ้ว, พระพุทธ รูปหน้าตักกว้าง ๔๐ นิ้ว สูง ๖๕ นิ้ว, พระพุทธ รูปหน้าตักกว้าง ๒๙. ๕ นิ้ว ๕๕ นิ้ว, พระพุทธรูปหน้าตักกว้าง ๒๙ นิ้ว สูง ๕๕ นิ้ว, พระพุทธรูป หน้าตักกว้าง ๒๙ นิ้ว สูง ๕๕ นิ้ว, พระพุทธรูป หน้าตักกว้าง ๓๔ นิ้วสูง ๕๙ นิ้ว, พระพุทธรูป หน้าตักกว้าง ๑๙ นิ้ว 

ที่อยู่ วัดหนองน้ำแดง

A: ตั้งอยู่บ้านหนองน้ำแดง หมู่ที่ ๑๖ ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
T: