วัดสวนหลวง

ประวัติ วัดสวนหลวง

  วัดสวนหลวง ตั้งวัดเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๐   การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการทองหยิบ เขมฺปญฺโญ 

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๓ งาน ๑๕ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๕๓๙-๓๑๓๖-๒๔๑๕๐  มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๓ แปลง เนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๓ งาน ๑๕ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๘๕๓-๓๑๓๖ ๒๔๑๕๐   อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๖. ๕๐ เมตร ยาว ๒๓ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นอาคารไม้ทรงปั้นหยา  หอสวดมนต์ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๖ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๐ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๒ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ หลัง   วิหาร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๘ กว้าง ๘ เมตรยาว ๘. ๕๐ เมตรเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๕ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้  นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง เรือนรับรอง ๑ หลัง   

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดลำเหมืองสาธารณประโยชน์
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณประโยชน์

เจ้าอาวาส วัดสวนหลวง

พระอธิการทองหยิบ เขมฺปญฺโญ

วัตถุมงคล วัดสวนหลวง

 มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ พระพุทธชินราชจำลอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๐ นิ้ว สูง ๖๓ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๕ 

ที่อยู่ วัดสวนหลวง

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๔๕/๒ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๙๒๖๙ ๗๒๑๑