วัดศรีเจริญธรรม

ประวัติ วัดศรีเจริญธรรม

วัดศรีเจริญธรรม ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์พ. ศ. ๒๕๕๔ คุณกล้อน ถวายที่ดินสร้างวัดจำนวน ๙ ไร่ ๒๑ ตารางวา การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการพนม อาภาธโร

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๙ ไร่ ๒๐ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๔๒๓๖ ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๙ ไร่ ๒๐ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๔๒๓๖ น. ส. ๓ เลขที่ น. ส. ๔๐ ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๗ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นอาคารไม้ทรงไทย หอสวดมนต์ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๐ เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๖ หลัง ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดถนน
  • ทิศใต้: จดป่าสัก
  • ทิศตะวันออก: จดถนน
  • ทิศตะวันตก: จดสระน้ำ

เจ้าอาวาส วัดศรีเจริญธรรม

พระอธิการพนม อาภาธโร

วัตถุมงคล วัดศรีเจริญธรรม

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๕ นิ้วสูง ๒๕๐ นิ้ว สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๕๐

ที่อยู่ วัดศรีเจริญธรรม

A: ตั้งอยู่บ้านพุชะพลู หมู่ที่ ๑๑ ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๖๒๐๗ ๑๙๒๓๐