วัดราษฎ์บำรุง

ประวัติ วัดราษฎ์บำรุง

  วัดราษฎร์บำรุง ตั้งวัดเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๑   การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระเปีย สันติมา 

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๐ ไร่    ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๒ งาน ๖๔ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๘๖๒๒   อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๔๘๑ เป็นอาคารไม้ ทรงไทย    กุฎิสงฆ์ จำนวน ๓ หลัง อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดถนนสาธารณะ

เจ้าอาวาส วัดราษฎ์บำรุง

พระเปีย สันติมา

วัตถุมงคล วัดราษฎ์บำรุง

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 50 นิ้ว สูง ๑๐๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๔ 

ที่อยู่ วัดราษฎ์บำรุง

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๓๔ / ๓ บ้านดอนธาตุ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
T: