วัดศรีวรรณาราม

ประวัติ วัดศรีวรรณาราม

วัดศรีวรรณาราม ตั้งวัดเมื่อพ. ศ. ๒๔๗๘ วัดศรีวรรณาราม ชาวบ้านเรียกว่าวัดหัวดง” ตามชื่อหมู่บ้านเดิมวัดตั้งอยู่กลางบึงบอระเพ็ด ต่อมาทางราชการได้เวณคืนที่ดินใช้เป็นที่สงวนพันธุ์ปลา จึงได้ย้ายมาจัดสร้างขึ้นที่ชายบึงบอระเพ็ด คือที่ตั้งในปัจจุบันได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคมพ. ศ. ๒๕๕๐ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิสัยปภากร

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๙ ตารางวา ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลงเนื้อที่ ๑ ไร่ ๗๐ ตารางวาโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๖๖๘๔ อุโบสถ กว้าง ๙ เมตรยาว ๒๒. ๖๐ เมตร สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๕๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๒ เมตรยาว ๒๔ เมตรสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๒๐ เป็นอาคารไม้ หอสวดมนต์ กว้าง ๘ เมตรยาว ๑๒ เมตร สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๒๑ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๕ หลัง เป็นอาคารไม้ ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๕๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑๑ หลัง สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๔๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง

เจ้าอาวาส วัดศรีวรรณาราม

พระครูนิสัยปภากร

วัตถุมงคล วัดศรีวรรณาราม

มีพระประธานประจำอุโบสถพระพุทธชินราชจำลอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้ว สูง ๘๙ นิ้วสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ นามว่าหลวงพ่อเพชร ขนาดหน้าตักกว้าง ๒๓ นิ้วสูง ๔๓ นิ้วสร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๒๘

ที่อยู่ วัดศรีวรรณาราม

A: ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
T: