วัดทุ่งแม่น้ำน้อย

ประวัติ วัดทุ่งแม่น้ำน้อย

วัดทุ่งแม่น้ำน้อย ตั้งวัดเมื่อ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ. ศ. ๒๕๒๐ วัดทุ่งแม่น้ำน้อยตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๘ บ้านทุ่งแม่น้ำน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่มสภาพแวดล้อมเป็นหมู่บ้านและทุ่งนา มีนามตามชื่อหมู่บ้าน  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการทองดำ อตฺตสาโร 

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๗๘ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๖๔๔๔    ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๗๘ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๖๔๔๔   อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๘ เมตร ยาว ๒๘ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๑๖ เป็นอาคารไม้ทรงสี่เหลี่ยมด้านเท่า  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑ หลัง อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง  วิหาร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง ศาลาปฏิบัติธรรม กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๔ เมตรเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดถนนเข้าหมู่บ้านทุ่งแม่น้ำน้อย
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณะ

เจ้าอาวาส วัดทุ่งแม่น้ำน้อย

พระอธิการทองดำ อตฺตสาโร

วัตถุมงคล วัดทุ่งแม่น้ำน้อย

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัยขนาดหน้าตักกว้าง ๓๐ นิ้ว สูง ๖๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๐   ปูชนียวัตถุอื่น ๆ –พระประธานประจำศาลาปฏิบัติธรรม ปางประทานพร มีนามว่า “ พระพุทธนิมิตพิชิตมารประทานพร ” ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๖ นิ้วสูง ๗๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๑ 

ที่อยู่ วัดทุ่งแม่น้ำน้อย

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๖ / ๑๔๙ ถนนลาดยาว-เขาชนกัน หมู่ที่ ๓ ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๙ ๐๐๖๑ ๑๙๔๑