วัดดงมะไฟ

ประวัติ วัดดงมะไฟ

  วัดดงมะไฟ ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พ. ศ. ๒๕๒๗ โดยทายกโม้ กุลนาจันทร์ ได้ทำเรื่องขอตั้งวัดขึ้นโดยให้ชื่อว่า วัดดงมะไฟ 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๗ ตารางวาโฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๔๖๓๒    มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๗ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๖๓๒   อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๘ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๗ เป็นอาคารไม้ ทรงไทย  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๕ หลัง เป็นอาคารไม้ ๕ หลัง  ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๓๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดถนนสาธารณะ

วัตถุมงคล วัดดงมะไฟ

พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางห้ามญาติ ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๐ นิ้ว สูง ๗๑ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๒ ปูชนียวัตถุอื่น ๆ สถูปเจดีย์บรรจุอังคารหลวงพ่อน้อย

ที่อยู่ วัดดงมะไฟ

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๔ / ๘๕ บ้านดงมะไฟหมู่ ที่ ๘ ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๙ ๐๑๔๙ ๐๙๗๒