วัดคลองสาลี

ประวัติ วัดคลองสาลี

วัดคลองสาลี ตั้งวัดเมื่อ พ. ศ. ๒๔๖๕ โดยมี นายดำ ไม่ทราบนามสกุล เป็นผู้บริจาคที่ดินให้สร้างวัดและมีหลวงปู่มา ถาวโร และชาวบ้านร่วมกันสร้างวัดขึ้นมา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ. ศ. ๒๕๐๘ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตรยาว ๘๐ เมตร  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการประทวน สนฺตมโน 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๙ ไร่ ๑ งาน ๘๖ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๙๙๙๔     มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๖ ไร่ ๑ งาน ๗๓ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๗๗๙๘   อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง 6 เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๐๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๔ เป็นอาคารไม้  หอสวดมนต์ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๐๗ เป็นอาคารไม้  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๖ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๖ หลัง  ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๔ เมตรยาว ๓๑ เมตร สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๔๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดคลองสาลี

พระอธิการประทวน สนฺตมโน

วัตถุมงคล วัดคลองสาลี

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๘0 นิ้ว สูง ๑๕๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๑๘ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ พระพุทธชินราชจำลอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๐ นิ้ว สูง ๑๒๐ นิ้วสร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๓ 

ที่อยู่ วัดคลองสาลี

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒/๒ บ้านคลองสาลี หมู่ที่ ๒ ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
T: