วัดหนองนมวัว

ประวัติ วัดหนองนมวัว

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๑ งาน ๗๔ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๕๕๔   อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๙. ๒๐ เมตรยาว ๒๔. ๓๐ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๑๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๔๕ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทยประยุกต์  หอสวดมนต์ กว้าง ๙ เมตร ยาว ๒๑ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๐๕ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้    กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๒ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑๒ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดลำเหมือง
  • ทิศตะวันออก: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดถนนสาธารณะ

ที่อยู่ วัดหนองนมวัว

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๖๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐ ๕๖๒๐ ๙๑๕๐