วัดหนองกระดูกเนื้อ

ประวัติ วัดหนองกระดูกเนื้อ

  วัดหนองกระดูกเนื้อ ตั้งวัดเมื่อ พ. ศ. ๒๔๘๒ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ วันที่ ๒๐ พฤษภาคมพ. ศ. ๒๕๔๘ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๖ เมตร ยาว ๔๐ เมตร 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๒ งาน ๓๓ ตารางวา. ส. ๓ ก. เลขที่ ๗๑๑   มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๓๐ ไร่ ๒ งาน โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๓๒๐   อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๒๖ เมตร ยาว ๔๐ เมตร สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๔๔๒   ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๙ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๑๐ เป็นอาคารไม้ทรงปั้นหยา  หอสวดมนต์ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๙ เป็นอาคารไม้  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๓ หลัง เป็นอาคารไม้ ๓ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ หลัง  วิหาร กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๑๔ เมตร สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๕๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๐ เป็นอาคารไม้  ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๙ เป็นอาคารไม้    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง หอกลอง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลังเรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดลำเหมืองสาธารณประโยชน์
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันตก: จดลำเหมืองสาธารณประโยชน์

วัตถุมงคล วัดหนองกระดูกเนื้อ

มีพระประธานประจำอุโบสถ ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๐ นิ้ว สูง ๕๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๐๐ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๕ นิ้ว สูง ๔๕ นิ้ว สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๒๘   ปูชนียวัตถุอื่น ๆ มีพระประธานประจำศาลาธรรมสังเวช ๑ องค์วิหารหรือมณฑป ๑ องค์

ที่อยู่ วัดหนองกระดูกเนื้อ

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
T: