วัดวังม้า

ประวัติ วัดวังม้า

  วัดวังม้า ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ. ศ. ๒๕๒๙ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่ม ที่ดินตั้งวัดได้รับการบริจาคจากนายมูล นางปุย บัวผา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ. ศ. ๒๕๓๖ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร  การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมเปิดสอนเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๒๓   การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิเทศปุญญาคม 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๗ ไร่ ๔๐ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๙๗๗๕    ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๓ แปลง เนื้อที่ ๒๑ ไร่ ๑ งาน ๑๔ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๓๐   อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๐๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๗ หลัง เป็นอาคารไม้ ๕ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ หลัง  วิหาร กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๗ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๔๒๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศใต้: จดทางหลวงแผ่นดินสายสว่างอารมณ์-ลาดยาว
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันตก: จดคลองวังม้า

เจ้าอาวาส วัดวังม้า

พระครูนิเทศปุญญาคม

วัตถุมงคล วัดวังม้า

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๗๐ นิ้ว สูง ๘๗ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๕ ะพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิขนาดหน้าตักกว้าง ๓๒ นิ้ว สูง ๓๖ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๐๗

ที่อยู่ วัดวังม้า

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๓๕ บ้านวังม้า หมู่ที่ ๕ ตำบลวังม้า อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
T: