วัดเกาะเปา

ประวัติ วัดเกาะเปา

วัดเกาะเปา ตั้งวัดเมื่อ พ. ศ. ๒๔๓๑ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ. ศ. ๒๕๐๘ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร  การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมเปิดสอนเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๐   ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดเปิดสอนเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๕   การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิภาสจิรธรรม 

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๓ งาน ๘๐ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๓๕๒๐๒    มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๒ แปลง เนื้อที่ ๓๑ ไร่ ๑ งาน ๙๔ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๙๒๓๙ น. ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๔๐, ๑๗   อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๔๙๑   ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๔๙๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๗ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๗ หลัง  ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๖ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๙   ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินหรือทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินหรือทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดเกาะเปา

พระครูนิภาสจิรธรรม

วัตถุมงคล วัดเกาะเปา

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้ว สูง ๗๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๐๘ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้ว สูง ๘๓ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๐๐ 

ที่อยู่ วัดเกาะเปา

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๔๓ บ้านเกาะเปาหมู่ที่ ๑๒ ตำบลวังม้า อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๑๙๖๒ ๘๑๐๒