วัดศรีทอง

ประวัติ วัดศรีทอง

วัดศรีทอง ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ. ศ. ๒๕๒๘ ได้รับอนุญาตสร้างวัดเมื่อ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ. ศ. ๒๕๒๕   การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการละมุล จมฺทาโภ 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๓ งาน ๒๐ ตารางวา น. ส. ๓ เลขที่ ๓๘๓    ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปรง เนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๓ งาน ๒0 ตารางวา น. ส. ๓ เลขที่ ๙๘๓ น. ส. ๓ ก. ที่เลขที่ ๙๔๓   อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑ หลัง  ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๕. วา ยาว ๗ วา สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดลำเหมืองสาธารณประโยชน์
  • ทิศใต้: จดลำเหมืองสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันออก: จดโรงเรียนบ้านศรีทอง
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดศรีทอง

พระอธิการละมุล จมฺทาโภ

วัตถุมงคล วัดศรีทอง

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๐ นิ้ว สูง ๕๐ นิ้ว 

ที่อยู่ วัดศรีทอง

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๗ / ๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
T: