วัดรังงาม

ประวัติ วัดรังงาม

วัดรังงาม ตั้งวัดเมื่อพ. ศ. ๒๔๗๐ เริ่ม ก่อสร้างวัดในปีพ.ศ. ๒๔๗๐ โดยมีนายบุตรดีเป็นผู้ บริจาคที่ดิน ชาวบ้านนิยมเรียกว่า“ วัดหัวควัก” ตามชื่อหมู่บ้าน พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่ม ในด้านการศึกษาวัดได้ให้ทางราชการเปิดโรงเรียนประถมศึกษาขึ้น โดยใช้ศาลาการเปรียญเป็นที่ทำการสอน ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๔๗๔ ต่อมา พ.ศ. ๒๕๑๔ จึงได้จัดสร้างโรงเรียนวัดรังงามขึ้น การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระสมุห์ประสิทธิ์ สุทฺธิญาโณ

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๕ ไร่ ที่ ธรณีสงฆ์เนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๓ งาน ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๔ เมตรยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๒ เป็นอาคารคอนกรีต หอสวดมนต์ กว้าง ๑๐ เมตรยาว ๑๓ เมตร สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๑๕ เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๕ หลังเป็นอาคารไม้ ๑ หลัง อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ หลัง นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดทางหลวง

เจ้าอาวาส วัดรังงาม

พระสมุห์ประสิทธิ์ สุทฺธิญาโณ

วัตถุมงคล วัดรังงาม

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๙ นิ้วสูง ๗๙ นิ้ว ๆ        -พระสีวลี                    -หลวงพ่อเงิน -หลวงพ่อเคลือบ

ที่อยู่ วัดรังงาม

A: หมู่ที่ ๔ ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
T: