วัดสะเดาซ้าย

ประวัติ วัดสะเดาซ้าย

วัดสะเดาซ้าย ตั้งวัดเมื่อ พ. ศ. ๒๕๘๑ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ. ศ. ๒๕๕๕ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๔๕ เมตร  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิรปุณธรรมประจักษ์ 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๒ งาน โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๓๙๒๖    มีที่ธรณีสงฆ์ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๓๙๒๖ น. ส. ๓ เลขที่ ๒๘๔   อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย   อุโบสถ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๔ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๔๘๑ เป็นอาคารไม้ ทรงไทย  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๓ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง  ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๒๒ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดโรงเรียน
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชนและสาธารณะ

เจ้าอาวาส วัดสะเดาซ้าย

พระครูนิรปุณธรรมประจักษ์

วัตถุมงคล วัดสะเดาซ้าย

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๓ นิ้ว สูง ๙๗ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๖ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๖ นิ้ว สูง ๕๒ นิ้ว สร้างเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ. ศ. ๒๕๘๑ 

ที่อยู่ วัดสะเดาซ้าย

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๔๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
T: