วัดบ้านไร่

ประวัติ วัดบ้านไร่

วัดบ้านไร่ตั้งวัด เมื่อพ.ศ. ๒๔๒๐ การตั้งชื่อวัดบ้านไร่ตั้งตามชื่อหมู่บ้านได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๒  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการภุชงค์ อคฺคปญฺโญ

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๓ งาน ๗๗ ตารางวา ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๕ ไร่ ๘๔ ตารางวา อุโบสถ  กว้าง ๔. ๕๐ เมตร ยาว ๑๔. ๕๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๔๙๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๐ เมตรยาว ๓๕ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์ กว้าง ๙ เมตรยาว ๑๒ เมตร เป็น อาคารไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลัง เป็น อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ หลัง วิหาร กว้าง ๘ เมตรยาว ๘ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๓ ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่างๆ ดังนี้คือ ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง มณฑป ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณะยาว ๕๘ วา
  • ทิศใต้: จดกับที่ดินของนางอึดยาว ๔๑ วา
  • ทิศตะวันออก: จดกับที่ดินของนางสาครบุญอุ่นยาว ๖๑ วา
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณะยาว ๘๘ วา

เจ้าอาวาส วัดบ้านไร่

พระอธิการภุชงค์ อคฺคปญฺโญ

วัตถุมงคล วัดบ้านไร่

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๒๕ นิ้ว สูง ๕๙ นิ้ว พระประธานประจำศาลาการเปรียญ พระพุทธชินราชจำลอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๕ นิ้วสูง ๗๙ นิ้ว มีพระหลวงพ่อปั้น ขนาดหน้าตักกว้าง ๒๙ นิ้วสูง ๔๙ นิ้ว

ที่อยู่ วัดบ้านไร่

A: ตั้งอยู่บ้านหนองถ้ำ หมู่ที่ ๓ ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
T: