วัดไทรใต้

ประวัติ วัดไทรใต้

วัดไทรใต้ ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๓๕๐ เดิมชื่อว่า“ วัดไทรทอง” ได้สร้างเป็นวัดขึ้นประมาณ พ.ศ. ๒๓๕๐ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพ.ศ. ๒๓๕๕ เมื่อได้มีวัดไทรเหนือทางวัดไทรทอง จึงได้เปลี่ยนนามวัดใหม่เป็น“ วัดไทรทองใต้” ต่อมากลายเป็น“ วัดไทรใต้” เดิมเป็นสำนักวิปัสสนา ได้ทำการขยายที่ดิน และได้ทำการก่อสร้างอาคารถาวรวัตถุเป็นลำดับการศึกษาได้เปิดสอนพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๑๔ มีทั้งแผนกธรรมและบาลี การศึกษา        มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม        เปิดสอนเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๔  มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี        เปิดสอนเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๔ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิโครธธรรมวุฒิ

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๗ ไร่ ๒๓. ๕ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๔  อุโบสถ  กว้าง ๖ เมตรยาว ๑๓ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๓ ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๔ เมตรยาว ๓๖ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๐๖ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๑ หลัง

เจ้าอาวาส วัดไทรใต้

พระครูนิโครธธรรมวุฒิ

ที่อยู่ วัดไทรใต้

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๔ ถนนไกรสีห์เหนือ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
T: