วัดวังข่อยสามัคคีธรรม

ประวัติ วัดวังข่อยสามัคคีธรรม

  วัดวังข่อยสามัคคีธรรม ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๕ ไร่ 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดลำห้วย
  • ทิศใต้: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันตก: จดโรงเรียน

วัตถุมงคล วัดวังข่อยสามัคคีธรรม

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ พระพุทธชินราชจำลอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๕ นิ้ว                   สูง ๕๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ที่อยู่ วัดวังข่อยสามัคคีธรรม

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๙๘๙ บ้านวังข่อย หมู่ที่ ๑ ตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลีจังหวัดนครสวรรค์
T: