วัดพุฝรั่ง

ประวัติ วัดพุฝรั่ง

 วัดพฝรั่งตั้ง วัดเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๙ ไร่  ศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลัง เป็นอาคารไม้ ๔ หลัง    ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดคลอง
  • ทิศตะวันตก: จดที่ราชพัสดุ

วัตถุมงคล วัดพุฝรั่ง

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้ว สูง ๒๐ นิ้ว                   สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐

ที่อยู่ วัดพุฝรั่ง

A: ตั้งอยู่บ้านพุฝรั่ง หมู่ที่ ๗ ตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
T: