วัดพระพุทธบาท

ประวัติ วัดพระพุทธบาท

 วัดพระพุทธบาท ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒๓ วัดพระพุทธบาทสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพระนารายณ์มหาราช เพราะมีวังนารายณ์ราชนิเวศปรากฏรอยพระพุทธบาทไพศาลีทำจากหินชนวนสีดำเทา จึงนำมาประดิษฐานไว้บนแท่นหิน และได้สร้างมณฑปครอบไว้อย่างสวยงาม เมื่อปี                 พ.ศ. ๒๕๐๕ สถานที่บริเวณนี้เป็นป่ารกทึบ หลวงพ่อเฉลิมญาณจารี จึงได้นำชาวบ้านมาถางป่า และสร้างวัดพระพุทธบาทแห่งนี้ ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคมพ. ศ. ๒๕๒๒ จนถึงสมัยของพระอาจารย์ชำนาญได้นำชาวบ้านที่มีจิตศรัทธามาร่วมกันสร้างอุโบสถ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่                          ๑๗ กรกฎาคมพ. ศ. ๒๕๓๐ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๑๐ เมตรยาว ๒๔ เมตร 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้   ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นอาคารไม้ ทรงไทย  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๕ หลัง เป็นอาคารไม้ ๓ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ๑ หลัง   วิหาร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗ กว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๙ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  นอกจากนี้มี อาคารเสนาสนะต่าง ๆ ดังนี้ คือ ฌาปนสถาน ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง เรือนรับรอง ๑ หลัง  

วัตถุมงคล วัดพระพุทธบาท

มีพระประธานประจำอุโบสถ ขนาดสูง ๕๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๙   พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๐ นิ้ว สูง ๕๔ นิ้ว  

ที่อยู่ วัดพระพุทธบาท

A: ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙ ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลีจัง หวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๒๔๐๐ ๕๙๙๖