วัดคลองมะม่วงเตี้ยง

ประวัติ วัดคลองมะม่วงเตี้ยง

วัดคลองมะม่วงเตี้ย ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐  

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๗ ไร่   ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก     กุฏิสงฆ์ จำนวน ๘ หลัง เป็นอาคารไม้ ๔ หลัง อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ หลัง  นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง เรือนรับรอง ๑ หลัง  

ที่อยู่ วัดคลองมะม่วงเตี้ยง

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านเนินมะเกลือหวาน หมู่ที่ ๑๔ ตำบลตะคร้อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
T: