วัดหนองตกกล้า

ประวัติ วัดหนองตกกล้า

วัดหนองตกกล้า ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ เริ่มก่อสร้างวัดมาตั้งแต่               พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยมีนายไพร นางม่อม สุ่มสา และนายมา-นางจา สุวรรณรัตน์ ร่วมกันถวายพื้นที่สร้างวัด ผู้นำในการสร้างวัด คือ นายปลอม โพธิพันธ์พร้อมด้วยชาวบ้าน ได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖   การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการสะท้าน วิสปาโล 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๐ ไร่ ๒ งาน ๒๔ ตารางวา โฉนดที่ดิน  เลขที่ ๕๙๑๔, ๕๕๕๔   มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๕ ไร่ ๐๒ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๓๒๖๔  อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วยอุโบสถ กว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๑๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นอาคารไม้ทรงปั้นหยา  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๖ หลัง เป็นอาคารไม้ ๓ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ หลัง   นอกจากนี้มีโรงครัว ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดหนองสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณะ

เจ้าอาวาส วัดหนองตกกล้า

พระอธิการสะท้าน วิสปาโล

วัตถุมงคล วัดหนองตกกล้า

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๔๕ ซม. สูง ๑๗๕ ซม. สร้างเมื่อ              พ.ศ. ๒๕๕๕ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางประทานพร ขนาดหน้าตักกว้าง ๗๐ ซม. สูง ๙๗ ซม. สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ที่อยู่ วัดหนองตกกล้า

A: ตั้งอยู่บ้านหนองตกกล้า หมู่ที่ ๗ ตำบลนาขอม อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
T: