วัดหนองกระทุ่ม

ประวัติ วัดหนองกระทุ่ม

วัดหนองกระทุ่ม ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายนพ. ศ. ๒๕๓๕  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการบรรเจิดถิรธมฺโม

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๕๖ ไร่ น.ส. ๓ เลขที่ ๖๑  มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๕๖ ไร่ น.ส. ๓ เลขที่ ๖๑ อุโบสถ  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ เป็นอาคารไม้ นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดเขตเขาหลวง

เจ้าอาวาส วัดหนองกระทุ่ม

พระอธิการบรรเจิดถิรธมฺโม

ที่อยู่ วัดหนองกระทุ่ม

A: ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๑๒๙๕ ๗๕๔๓