วัดตะเคียนทอง

ประวัติ วัดตะเคียนทอง

วัดตะเคียนทอง ตั้งวัดเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๑ โดยมีนายเทื้อม แก้วเกิด ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ ๙/๑  หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์ประสาท อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์  ได้บริจาคที่ดินให้สร้างวัด นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีเจ้าอาวาส ๘ รูป  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการวินัย สุจิณโณ  

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๒ งาน  อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๒๗ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๖ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๔ หลัง  ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้     นอกจากนี้มี หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง  

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดถนนบ้านตะเคียนทอง-หนองอีเส้า
  • ทิศตะวันตก: จดโรงเรียนบ้านตะเคียนทอง

เจ้าอาวาส วัดตะเคียนทอง

พระอธิการวินัย สุจิณโณ

วัตถุมงคล วัดตะเคียนทอง

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๐ นิ้วสูง ๙๘ นิ้วสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ที่อยู่ วัดตะเคียนทอง

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๙๘ บ้านตะเคียนทอง หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์ประสาท อำเภอไพศาลีจังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๙ ๐๖๙-๒๐ ๗๒๖๒