วัดห้วยขว้าว

ประวัติ วัดห้วยขว้าว

วัดห้วยขว้าว ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ พระทองดีได้ธุดงค์มาปักกลดบริเวณป่าริมห้วยขว้าว ชาวบ้านห้วยขว้าวจึงได้นิมนต์มาจำพรรษาในวัด และได้ร่วมกันจัดสร้างวัดขึ้นได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓ เขตวิสุงคามสีมากว้าง 5 เมตร ยาว ๒๐ เมตร  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการตาตปสีโล 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๘๒ ไร่ ๗๒ ตารางวา และ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๖๕๙, ๖๕๘ และ ๖๕๙  อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๖ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  วิหาร กว้าง ๖ เมตรยาว ๖ เมตรสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๕ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง หอกลอง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง                  เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง  

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดเขตท่าตะโก
  • ทิศใต้: จดถนนเข้าหมู่บ้าน
  • ทิศตะวันออก: จดถนนทางหลวง
  • ทิศตะวันตก: จดถนนทางหลวง

เจ้าอาวาส วัดห้วยขว้าว

พระอธิการตาตปสีโล

วัตถุมงคล วัดห้วยขว้าว

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๗๐ นิ้ว สูง ๑๐๐ นิ้ว สร้างเมื่อ                พ.ศ. ๒๕๔๓ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๐ นิ้ว สูง ๗๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ที่อยู่ วัดห้วยขว้าว

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๐ หมู่ที่ ๕ ตำบลวังน้ำลัด อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
T: