วัดบ้านหว้า

ประวัติ วัดบ้านหว้า

วัดบ้านหว้า ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๓๗๕ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบสูงอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาทางทิศตะวันตก วัดบ้านหว้า มีนามตามชื่อบ้านได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพ.ศ. ๒๕๒๐ อุโบสถหลังเก่าได้ชำรุดทรุดโทรมจึงก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่ขึ้น และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๒ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๑๔ เมตรยาว ๕๔ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิรมลธรรมสถิต

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๐๔ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๑๑๗

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินของนางเสงี่ยม โสระฎา
  • ทิศใต้: จดที่ดินของนายนวล น้อยเอี่ยม
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินของนายเสน่ห์ กลิ่นเฟื่อง
  • ทิศตะวันตก: จดทางหลวงและแม่น้ำเจ้าพระยา

เจ้าอาวาส วัดบ้านหว้า

พระครูนิรมลธรรมสถิต

วัตถุมงคล วัดบ้านหว้า

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้วสูง ๔๘ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๔๒๐ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๙ นิ้วสูง ๖๐ นิ้ว สร้างเมื่อศ. ๒๔๗๒

ที่อยู่ วัดบ้านหว้า

A: เลขที่ ๘๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลยางตาล อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
T: