วัดวังน้ำลัด

ประวัติ วัดวังน้ำลัด

วัดวังน้ำลัด ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๐ พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่ม สภาพแวดล้อมเป็นทุ่งนา                   และหมู่บ้าน ตั้งชื่อตามหมู่บ้านซึ่งทางด้านทิศเหนือของวัดมีเกาะ และน้ำไหลรอบเกาะไปรวมกับลำห้วย                  เป็นลักษณะของน้ำลัด จึงได้เรียกชื่อวัดว่าวัดวังน้ำลัด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐                    เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒๑ เมตร  การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิวาตธรรม 

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๙ ไร่ ๕๐ ตารางวา ส.ค. ๑ เลขที่ ๗๕   ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๖ แปลง เนื้อที่ ๗๒ ไร่ ๓ งาน ๗๒ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๗๐๘, ๕๓๙. ๕๘๔, ๕๔๙ น.ส.๓ เลขที่ ๗๗๕   อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๒๗ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๓ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ หลัง    ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๓๐ เมตรยาว ๕๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก     นอกจากนี้มีฌาปนสถาน ๑ หลังโรงครัว ๑ หลังเรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดลำห้วย
  • ทิศใต้: จดถนนหลวง
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณะ

เจ้าอาวาส วัดวังน้ำลัด

พระครูนิวาตธรรม

วัตถุมงคล วัดวังน้ำลัด

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๙ นิ้ว สูง ๗๒ นิ้ว สร้างเมื่อ                          พ.ศ. ๒๕๓๘ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๒๙ นิ้ว สูง ๗๕ นิ้วสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๒  

ที่อยู่ วัดวังน้ำลัด

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๖ หมู่ที่ ๑ ตำบลวังน้ำลัด อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
T: