วัดโพธิ์งาม

ประวัติ วัดโพธิ์งาม

  วัดโพธิ์งาม ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ ศ. ๒๕๒๐ นายสุบิน โกนขุนทด เป็นผู้ริเริ่มและชักชวนชาวบ้านช่วยกันสร้างวัด บริเวณที่ตั้งวัดมีหนองน้ำใหญ่ และมีต้นโพธิ์อยู่เป็นเอกลักษณ์แต่ชาวบ้านนิยมเรียกว่า“ วัดเขาดินเหนือ” ตามชื่อหมู่บ้าน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๕ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร  การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิเทศภัทรธรรม 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๗ ไร่ ๔๐ ตารางวา โฉนดที่ดิน                     เลขที่ ๖๕๐๗  อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย   อุโบสถ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๓ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    กุฏิสงฆ์ จำนวน ๒ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑ หลัง อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง นอกจากนี้มี หอระฆัง ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดโรงเรียน
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันตก: จดสนามโรงเรียน

เจ้าอาวาส วัดโพธิ์งาม

พระครูนิเทศภัทรธรรม

วัตถุมงคล วัดโพธิ์งาม

  มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๐ นิ้ว สูง ๕๐ นิ้ว สร้างเมื่อ               พ.ศ. ๒๕๑๙ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๐ นิ้ว สูง ๕๐ นิ้ว สร้างเมื่อ                      พ.ศ. ๒๕๕๐  

ที่อยู่ วัดโพธิ์งาม

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๓ บ้านเขาดิน หมู่ที่ ๙ ตำบลวังน้ำลัด อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
T: