วัดบ่อทอง

ประวัติ วัดบ่อทอง

วัดบ่อทอง ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ วัดบ่อทอง ได้เริ่มก่อสร้างโดย                 นายคว้า ยอดทอง ได้ทำการขออนุญาตสร้างวัดเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ และได้รับอนุญาตให้ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคมพ. ศ. ๒๕๓๒   การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการพหล ฐิตญาโณ  

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๔๓ ตารางวา โฉนดที่ดิน                    เลขที่ ๔๔๒๘ 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศใต้: จดทางสาธารณประโยชน์
  • ทิศตะวันออก: จดที่ราชพัสด
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณประโยชน์

เจ้าอาวาส วัดบ่อทอง

พระอธิการพหล ฐิตญาโณ

วัตถุมงคล วัดบ่อทอง

พระประธานปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้ว สูง ๗๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕

ที่อยู่ วัดบ่อทอง

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๙ บ้านตะกุดพยอม หมู่ที่ ๙ ตำบลวังน้ำลัด อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
T: