วัดเขาหินกลิ้ง

ประวัติ วัดเขาหินกลิ้ง

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๖ ไร่ฅ             น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๙๓๒   อาคารเสนาสนะประกอบด้วย                อุโบส กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๙ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗   ศาลาการเปรียญ กว้าง ๓๓ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้าง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๕๓ เป็นอาคารไม้ ทรงไทย  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๘ หลัง เป็นอาคารไม้ ๕ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ หลัง   ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๐     นอกจากนี้มี หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันออก: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดถนนสาธารณะ

วัตถุมงคล วัดเขาหินกลิ้ง

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้วสูง ๘๙ นิ้ว พระประธานประจำศาลาการเปรียญ พระพุทธชินราชจำลอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๙ นิ้ว สูง ๙๙ นิ้ว

ที่อยู่ วัดเขาหินกลิ้ง

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๙๓๒ บ้านหินกลิ้ง หมู่ที่ ๓ ตำบลวังน้ำลัด อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๑๐๔๖ ๐๖๐๕