วัดยางใหญ่

ประวัติ วัดยางใหญ่

วัดยางใหญ่ ตั้งวัดเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๐ วัดอยู่ห่างจากอำเภอเก้าเลี้ยวไปทางทิศตะวันออกเป็นระยะทาง ๘ กิโลเมตรผู้ที่ริเริ่มดำเนินการก่อสร้างวัด ได้แก่ นายชิต เชื่อมชิด กำนันตำบลหนองเต่า พร้อมด้วยนายแผน ขอเตียม นายซุน เพชรต้อมและนายไช แสวงการก่อสร้างเริ่มขึ้นในเดือนตุลาคมพ.ศ. ๒๔๙๙ และมีผู้บริจาคที่ดินให้สร้างวัด คือนายแผน ขอเตียม และนางองุ่น ซึ่งเป็นราษฎรในหมู่บ้านยางใหญ่ได้มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดินจำนวน ๒๐ ไร่และได้ก่อสร้างอาคารเสนาสนะจนเหมาะสมสำหรับเป็นที่จำพรรษาของพระภิกษุ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๖ กันยายนพ. ศ. ๒๕๒๒ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๐ เมตรยาว ๔๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการศักดิ์ชินวํโส

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๕ ไร่ ๑ งาน ๔๕ ตารางวาโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๔๘

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดโรงเรียน
  • ทิศตะวันตก: จดคลอง

เจ้าอาวาส วัดยางใหญ่

พระอธิการศักดิ์ชินวํโส

วัตถุมงคล วัดยางใหญ่

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๑ นิ้วสูง ๔๒ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๐ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๑ นิ้วสูง ๗๒ นิ้ว สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๖

ที่อยู่ วัดยางใหญ่

A: ๒๖๓ บ้านยางใหญ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
T: