วัดผาแดง

ประวัติ วัดผาแดง

วัดผาแดง ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายนพ. ศ. ๒๕๔๖ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการทิพย์เวช ทนฺตจิตฺโต

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๙๙ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๓๐ น. ส. ๓ เลขที่ ๒๕๗ ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๙๙ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๓๐ น. ส. ๓ เลขที่ ๒๕๗ ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๘ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก วิหาร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๔ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๑๖ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ ดังนี้ คือ ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง หอกลอง ๑ หลัง

เจ้าอาวาส วัดผาแดง

พระอธิการทิพย์เวช ทนฺตจิตฺโต

วัตถุมงคล วัดผาแดง

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๐ นิ้วสูง ๙ นิ้ว สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๑๐

ที่อยู่ วัดผาแดง

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๕๓๐ บ้านผาแดงหมู่ที่ ๑๕ ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
T: