วัดห้วยถั่วใต้

ประวัติ วัดห้วยถั่วใต้

วัดห้วยถั่วใต้ ตั้งวัดเมื่อ พ. ศ. ๒๔๗๔ ตั้งชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้านว่า “ วัดห้วยถั่วใต้  ” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ. ศ. ๒๔๗๗ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๖ เมตรยาว ๘ เมตร 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๒ ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๐๐๓   มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๒ แปลง เนื้อที่ ๔๑ ไร่ ๒ งาน ๑๖ ตารางวา. โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๒๕ น. ส. ๓ เลขที่ ๑๑๗๘   อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๘ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๔๗๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๗ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้  ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๔ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนรับรอง ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดลำคลอง
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

วัตถุมงคล วัดห้วยถั่วใต้

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๙ นิ้ว สูง ๑๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๐ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๐ นิ้ว สูง ๕๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๓

ที่อยู่ วัดห้วยถั่วใต้

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านห้วยถั่วใต้หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยถั่วใต้ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๑๙๗๒ ๓๒๓๐