วัดทุ่งตาล

ประวัติ วัดทุ่งตาล

วัดทุ่งตาล ตั้งวัดเมื่อ พ. ศ. ๒๔๗๖ ตั้งชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้าน โดยมีหลวงปู่มี แวนวนเป็นผู้ดำเนินการสร้างและถวายที่ดินเพื่อการสร้าง วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ. ศ. ๒๕๓๑ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนินนาทสิทธิการ (สมศักดิ์สิริธโรอินทโชติ) 

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๗ ไร่ ๘๐ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๓๓๑๔     ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๒ งาน ๘๘ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๙๒๗๔   อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  หอสวดมนต์ กว้าง ๙ เมตร ยาว ๗ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๔๙๙ เป็นอาคารไม้  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๓ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ หลัง  ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 6 เมตร ยาว ๑๒ เมตร สร้างเมื่อพ. ศ. ๒๕๕๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง  

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดถนนสายทุ่งตาล-บ้านห้วยถั่วใต้
  • ทิศใต้: จดบ้านนายอุ่นประครองยศ
  • ทิศตะวันออก: จดบ้านนางน้อยแวนวน
  • ทิศตะวันตก: จดบ้านนายรุ่นประครองยศ

เจ้าอาวาส วัดทุ่งตาล

พระครูนินนาทสิทธิการ

วัตถุมงคล วัดทุ่งตาล

มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๐ นิ้ว สูง ๔๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๒๕ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓ นิ้ว สูง ๔๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๕ 

ที่อยู่ วัดทุ่งตาล

A: เลขที่ ๑๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยถั่วใต้ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
T: ์ ๐๘ ๗๑๙๕๕ ๑๙๓๒