วัดหนองสะเอ้ง

ประวัติ วัดหนองสะเอ้ง

  วัดหนองสะเอ้ง ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ. ศ. ๒๕๕๐ เริ่มสร้างวัดประมาณ พ. ศ. ๒๕๑๓ โดยมีนายโบ นวลสุม เป็นผู้บริจาคที่ดินให้สร้างวัด จำนวน ๑๐ ไร่ ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม พ. ศ. ๒๕๔๘ 

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๐ ไร่ ที่ดินสปก. ๔-๓๑ ก.   อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตรสร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลัง เป็นอาคารไม้ ๓ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง   ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๕     นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดถนนสายปากดง
  • ทิศใต้: จดบ้านเอกชน
  • ทิศตะวันออก: จดถนนคลองลาน
  • ทิศตะวันตก: จดบ้านเอกชน

วัตถุมงคล วัดหนองสะเอ้ง

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๐ นิ้ว สูง ๙๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๖

ที่อยู่ วัดหนองสะเอ้ง

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๖๓ / ๓ บ้านหนองสะเอ้งหมู่ที่ ๑๒ ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
T: