วัดหนองประดู่

ประวัติ วัดหนองประดู่

วัดหนองประดู่ ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน พ. ศ. ๒๕๒๕ ตั้งชื่อวัดตามชื่อของหมู่บ้านได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม พ. ศ. ๒๕๔๗ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๔ เมตร ยาว ๓๘ เมตร  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิรันดรโสภณ 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๔ ไร่ ๑ งาน ๖๕ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๑๙๗๕   มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๒๔ ไร่ ๑ งาน ๖๕ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๑๙๗๕   อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๒๔ เมตร ยาว ๓๘ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๓๕   ศาลาการเปรียญ กว้าง ๖๔ เมตร ยาว ๓๒ เมตร  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลังเป็นอาคารไม้ ๑ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ 5 หลัง  ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง โรงครัว ๒ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดโรงเรียน
  • ทิศใต้: จดภูเขาน้อย
  • ทิศตะวันออก: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดถนนสาธารณะ

เจ้าอาวาส วัดหนองประดู่

พระครูนิรันดรโสภณ

วัตถุมงคล วัดหนองประดู่

 มีพระประธานประจำอุโบสถ พระพุทธชินราชจำลอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๘๐ นิ้วสูง ๒๑๕ นิ้วสร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๒ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ หลวงพ่อสมปรารถนาขนาดหน้าตักกว้าง ๑๕๐ นิ้ว สูง ๒๕๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๒

ที่อยู่ วัดหนองประดู่

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๙/๑ บ้านหนองคู่หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๙๕๙ ๕๕๗๖