วัดสายลมเจริญธรรม

ประวัติ วัดสายลมเจริญธรรม

  วัดสายลมเจริญธรรม ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ. ศ. ๒๕๕๕  

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๒ งาน ๔๗ ตารางวา ที่ดิน สปก.  อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๑ เมตรยาว ๙ เมตร  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๕ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๕ หลัง  ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินเอกชน 
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

วัตถุมงคล วัดสายลมเจริญธรรม

 

ที่อยู่ วัดสายลมเจริญธรรม

A: ตั้งอยู่บ้านสายลม หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
T: