วัดสหชาติประชาธรรม

ประวัติ วัดสหชาติประชาธรรม

วัดสหชาติประชาราม ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน พ. ศ. ๒๕๕๐ พ่อกานแม่ประทุม บัวนารถเป็นผู้ถวายที่ดินจำนวน ๑๖ ไร่  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิกรธรรมวงศ์ 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๕ ไร่ ที่ดิน ส. ป. ก. ๔-๓๐ ก.     มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๕ ไร่ ที่ดิน ส. ป. ก.   อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๓๒ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๕ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้  ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๒๒ เมตร สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๕๑     นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินเอกชน
  • ทิศใต้: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดคลองสาธารณะ
  • ทิศตะวันตก: จดที่ดินเอกชน

เจ้าอาวาส วัดสหชาติประชาธรรม

พระครูนิกรธรรมวงศ์

วัตถุมงคล วัดสหชาติประชาธรรม

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก กว้าง ๔๙ นิ้ว สูง ๕๖ นิ้ว สร้างเมื่อ พ. ศ. ๒๕๔๕   ปูชนียวัตถุอื่น ๆ พระพุทธรูปปูนปั้นปางต่าง ๆ ๔๙ องค์ 

ที่อยู่ วัดสหชาติประชาธรรม

A: ตั้งอยู่เลขที่ ๗๓๕ บ้านเหมืองแร่ หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๙๕๖๔ ๐๓๖๔