วัดรังงามปทุมรักษ์

ประวัติ วัดรังงามปทุมรักษ์

วัดรังงามปทุมรักษ์ ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ สร้างเมื่อประมาณ. พ.ศ. ๒๕๑๕ โดยนายเจ็ก นางเป้า อินปอ ซึ่งเป็นที่ดิน ส. ป. ก. จำนวนเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๔๑ ตารางวา  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการถวิล ฐิตจิตฺโต 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๔๑ ตารางวาที่ดินส. ป. ก. เลขที่ ๓๖๘๙ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๘ เมตรยาว ๒๖ เมตรสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๓ หลังเป็นอาคารไม้ ๒ หลังอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง  ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๔ เมตรยาว ๖ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลังสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดคลองสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดถนนสาธารณะ
  • ทิศตะวันออก: จดโรงเรียนบ้านรังงาม
  • ทิศตะวันตก: จดคลองสาธารณะ

เจ้าอาวาส วัดรังงามปทุมรักษ์

พระอธิการถวิล ฐิตจิตฺโต

วัตถุมงคล วัดรังงามปทุมรักษ์

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๒ นิ้วสูง ๖๙ นิ้วสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๗ 

ที่อยู่ วัดรังงามปทุมรักษ์

A: เลขที่ ๙๙/๘ บ้านรังงามหมู่ที่ ๗ ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
T: