วัดปากดงสามัคคีธรรม

ประวัติ วัดปากดงสามัคคีธรรม

 วัดปากดงสามัคคีธรรม ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคมพ. ศ. ๒๕๕๐ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๒ เมตรยาว ๔๐ เมตร  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการสนั้น สุขิโต 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๕ ไร่ที่ดินส. ป. ก.   ที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๑ แปลงเนื้อที่ ๑๕ ไร่ ที่ดินส.ป.ก.   อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๒๒ เมตรยาว ๔๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๐. ๕๐ เมตรยาว ๑๕ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๗ หลังเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๖ หลังเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง  วิหาร กว้าง ๘ เมตรยาว ๑๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นอาคาคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง  ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๒๒ เมตรยาว ๔๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ ดังนี้คือหอระฆัง ๑ หลังโรงครัว ๑ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดที่ดินของนางตะเพียร
  • ทิศใต้: จดที่ดินของนายณรงค์
  • ทิศตะวันออก: จดที่ดินของนายเกิด
  • ทิศตะวันตก: จดทางสาธารณประโยชน์

เจ้าอาวาส วัดปากดงสามัคคีธรรม

พระอธิการสนั้น สุขิโต

วัตถุมงคล วัดปากดงสามัคคีธรรม

มีพระประธานประจำอุโบสถ พระพุทธชินราชจำลอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๑ นิ้วสูง ๖๐ นิ้วสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๙ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางประทานพร ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้วสูง ๖๐ นิ้วสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๐

ที่อยู่ วัดปากดงสามัคคีธรรม

A: ตั้งอยู่บ้านปากดง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
T: