วัดไทรงาม

ประวัติ วัดไทรงาม

วัดไทรงาม ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๔ โดยมีนายทูล พินิจกุล มีศรัทธาบริจาคที่ดินในการสร้างวัดจำนวน ๙ ไร่ ๒ งาน ๔๗ ตารางวา และมีพระสวิงษ์ กลฺยาณธมฺโม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  และท่านจำพรรษาอยู่ได้ ๔ พรรษา ท่านได้กลับไป จำพรรษาที่วัดเดิม กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งเป็นวัดขึ้นในพระพุทธศาสนา มีนามว่า“ วัดไทรงาม”   การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการไพศาล ยโสธโรและรองเจ้าคณะตำบลทุ่งทอง 

 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๙ ไร่ ๒ งาน ๔๗ ตารางวา ที่ดินส. ป. ก. ๔-๓๑   อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๗. ๘๐ เมตรยาว ๑๒ เมตรเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ทรงไทยประยุกต์  หอสวดมนต์ กว้าง ๘. ๗๐ เมตรยาว ๑๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ จำนวน ๓ หลังเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ หลัง  วิหาร กว้าง ๖ เมตรยาว ๘ เมตรเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๖ หลังโรงครัว ๖ หลัง 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ: จดสระน้ำสาธารณะ
  • ทิศใต้: จดโรงเรียนบ้านไทรงาม
  • ทิศตะวันออก: จดถนนสายตลิ่งชัน-คลองกำลัง

เจ้าอาวาส วัดไทรงาม

พระอธิการไพศาล

วัตถุมงคล วัดไทรงาม

มีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๐ นิ้วสูง ๙๐ นิ้วสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๔ 

ที่อยู่ วัดไทรงาม

A: ตั้งอยู่ที่บ้านไทรงาม หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
T: ๐๘ ๑๐๔๖ ๙๓๘๙